Исполнување на
кариерните цели

Кариерниот центар ги поддржува нашите студенти, но е отворен и за јавноста. Изборот на кариера е тежок како за студентите така и за родителите, па токму оттука центарот функционира како своевиден консултативен кариерен центар каде родителите и младите имаат можност заеднички да разгледуваат што е најдобро да учат, во зависност од нивните предиспозиции, желби, афинитети итн.

Прочитај за нашите новости и проекти кои ги организираме и стани дел од нашта заедница.

career-center | Softversko inzenerstvo | Brainster Next College

Исполнување на
кариерни​ цели

Кариерниот центар ги поддржува нашите студенти, но е отворен и за јавноста. Изборот на кариера е тежок како за студентите така и за родителите, па токму оттука центарот функционира како своевиден консултативен кариерен центар каде родителите и младите имаат можност заеднички да разгледуваат што е најдобро да учат, во зависност од нивните предиспозиции, желби, афинитети итн.

Прочитај за нашите новости и проекти кои ги организираме и стани дел од нашта заедница.

Современите високообразовни институции во земјите кои се позиционирани на врвот на светската скала за конкурентност обезбедуваат слоевидна функционална врска помеѓу студентите и нивните кариери, образование, економија и долгорочни национални стратегии за развој. Таквата стратешка определба е во основата на делувањето на нашиот модел

Градењето на кариерата на нашите студенти и алумни е во епицентарот на работата на нашата компанија, токму затоа центарот за кариера цели кон континуирана поддршка на секој еден студент во полето на кариерен раст и развој. Овој центар е главната сврзна точка помеѓу студентите, високообразовните институции и компаниите работодавци и е достапен за студентите од почетокот на нивното образование и по завршување на нивните студии.

Освен за поддршка на нашите студенти, кариерниот центар ќе биде отворен за јавноста. Изборот на кариера е тежок како за студентите така и за родителите, па токму оттаму ни дојде идејата самиот центар да функционира како своевиден консултативен кариерен центар каде родителите и децата ќе имаат можност заеднички да разгледуваат што е најдобро да учат, во зависност од нивните предиспозиции, желби, афинитети итн.

За нашите студенти овој центар го претставува мостот помеѓу нив и компаниите кои имаат потреба од таленти.  

karieren-centar | Softversko inzenerstvo | Brainster Next College

Со цел зголемување на можноста за трансфер на знаење и адресирање на проблемот на македонски студенти кои се на докторски и постдокторски студии во странство и чекаат ангажман од институција, истражувачкиот центар на Brainster Next ќе биде отворен за соработка во периоди од 6 и 12 месеци.

Дали си ти овој вид на студент или истражувач? Контактирај нè и заедно ќе ги разгледаме можностите за соработка.

Современите високообразовни институции во земјите кои се позиционирани на врвот на светската скала за конкурентност обезбедуваат слоевидна функционална врска помеѓу студентите и нивните кариери, образование, економија и долгорочни национални стратегии за развој. Таквата стратешка определба е во основата на делувањето на нашиот модел

Градењето на кариерата на нашите студенти и алумни е во епицентарот на работата на нашата компанија, токму затоа центарот за кариера цели кон континуирана поддршка на секој еден студент во полето на кариерен раст и развој. Овој центар е главната сврзна точка помеѓу студентите, високообразовните институции и компаниите работодавци и е достапен за студентите од почетокот на нивното образование и по завршување на нивните студии.

Освен за поддршка на нашите студенти, кариерниот центар ќе биде отворен за јавноста. Изборот на кариера е тежок како за студентите така и за родителите, па токму оттаму ни дојде идејата самиот центар да функционира како своевиден консултативен кариерен центар каде родителите и децата ќе имаат можност заеднички да разгледуваат што е најдобро да учат, во зависност од нивните предиспозиции, желби, афинитети итн.

За нашите студенти овој центар го претставува мостот помеѓу нив и компаниите кои имаат потреба од таленти.  

karieren-centar | Softversko inzenerstvo | Brainster Next College

Со цел зголемување на можноста за трансфер на знаење и адресирање на проблемот на македонски студенти кои се на докторски и постдокторски студии во странство и чекаат ангажман од институција, истражувачкиот центар на Brainster Next ќе биде отворен за соработка во периоди од 6 и 12 месеци.

Дали си ти овој вид на студент или истражувач? Контактирај не и заедно ќе ги разгледаме можностите за соработка.

Со цел зголемување на можноста за трансфер на знаење и адресирање на проблемот на македонски студенти кои се на докторски и постдокторски студии во странство и чекаат ангажман од институција, истражувачкиот центар на Brainster Next ќе биде отворен за соработка во периоди од 6 и 12 месеци.

Softversko inzenerstvo | Brainster Next College

Дали си ти овој вид на студент или истражувач? Контактирај не и заедно ќе ги разгледаме можностите за соработка.

Биди секогаш во тек со вести од МЕДИЈА

    X

    Биди секогаш во тек со вести од МЕДИЈА