Search
Контакт

Brainster Next College заедно со компаниите ги подготвува студентите за технолошкиот развој

Ги прашавме вработените во компаниите со кои соработуваме неколку прашања за значењето на партнерствата помеѓу компаниите и образованието.
Share

Брзината со која денеска се развива технологијата, а со тоа и потребите за кадар што ќе биде подготвен да одговори со исто темпо, е постојан предизвик дури и за земјите со стабилни и иновативни образовни системи.

Опремувањето на студентите со вештините што им се потребни за да напредуваат на пазарот на труд кој брзо се менува, како никогаш досега бара заеднички напор помеѓу образованието и лидерите во индустријата.

Нашите студенти во компанијата Intertec

Ги прашавме вработените во компаниите со кои соработува Brainster Next College и нашиот основач Brainster неколку прашања во врска со клучната улога на релевантната наставна програма, поттикнувањето на потребните вештини и значењето на партнерствата помеѓу компаниите и образовните институции. Сите ја нагласуваат неопходноста од наставна програма која ја одразува динамичната природа на ИТ-индустријата.

Како треба да се прилагоди образованието?

Катерина Ѓурчиновска, која работи како HR Coordinator во компанијата ATIS специјализирана за развој на софтвери, ја нагласува важноста на образовните програми и наставниот кадар во смисла на ажурираност со најновите достигнувања во технологијата. Ова им обезбедува на студентите да се запознаат со современи алатки и платформи, овозможувајќи им беспрекорно да се прилагодат на технолошкиот развој.

„Првенствено ИТ-едукацијата треба да се насочи кон редовно ажуририрање на програмите и наставниот кадар, за студентите да имаат можност да бидат запознаени со најновите актуелни технологии. Тоа ќе им овозможи да се адаптираат и приспособат на брзите технолошки промени. Дополнително, преку обуките за напредните програмски јазици, различни платформи, оперативни системи и мрежи, методи за тестирање и отстранување на грешки ќе се овозможи развивање на техничката експертиза, како вештина за нивнo разбирање и примена“, вели Катерина.

Катерина Ѓурчиновска

Таа додава дека учеството во реални проекти и настава која ќе симулира и ќе ги исправи студентите пред реални проблеми, преку поттикнување на самостојно учење и истражување, работа со ментори и експерти ќе ги стимулира студентите и нивните вештини потребни за успешно решавање на проблеми во ИТ индустријата.


Ако сакаш да учиш од напредна практична програма, да бидеш изложен пред компании уште во првата година од студиите, запиши се на листата на чекање за следниот уписен рок.


Марија Влашчева, Product Manager во компанијата EmbedSocial, која е наш партнер, ја нагласува потребата да се даде приоритет на развојот на критичкото размислување и способностите за решавање проблеми заедно со техничката експертиза. Одржувањето чекор со брзите технолошки промени бара фокусирање на приспособливост, креативно размислување и подготвеност за постојано учење.


„Во високото образование е потребна едукација која ќе биде посебно прилагодлива на брзите промени во технологијата и пазарот на труд, а не застарени предмети кои не се релевантни за модерна компанија. Студентите треба да бидат подготвени со широк спектар на технички вештини, но многу повеќе со способност за критичко размислување и решавање на комплексни проблеми. Потребите во ИТ-секторот се менуваат многу брзо. Само во последните 6 месеци (и повеќе) се создаде неопходна потреба од способности за користење на вештачка интелигенција и користење на различни алатки кои ќе ја зголемат продуктивноста и квалитетот на работа. Поради ова од меки вештини најмногу се потребни прилагодливост и отвореност кон промени, како и брзо учење“, вели Марија.

Марија Влашчева

Во Brainster Next College отидовме и подалеку кога станува збор за соработката со компании. Ние го креиравме Предмет од индустрија заедно со ИТ-компанија. Експерти од стартапот Culturetec, кој функционира во рамки на глобалната ИТ-компанија Intertec, седум недели им го предаваа овој предмет на нашите студенти од втора година на нашиот факултет. Потоа, студентите го полагаа предметот во нивните канцеларии.

Александра Велева, head of HR во Intertec, вели дека соработката со образовни институции и нивната компанија, датира од почетоците. Според неа, ваквиот тип на вмрежувања се неминовност.


„Она што увидовме, но и е нешто што е факт е оној јаз помеѓу вештините и она што нуди образованието и она што го бараат компаниите, како за техничките, така и за оние меки вештини. Прво, луѓето вкучително и секој од нас, без оглед на студиите, чувства дека е недподготвен за која било работа само врз база на факултетот. Мое лично искуство е дека теоријата што се учи на факултетите е многу далеку од реалноста, затоа е добро рано да се изложат студентите на контакт со компаните, вели таа“.

Александра Велева

Што бараат компаниите од ИТ-индустријата?


Катерина пoтенцира дека силните основи за програмирање и кодирање се основата за успешна ИТ-кариера. Сепак, таа го препознава значењето на поттикнувањето на меките вештини кои се од суштинско значење за навигација во колаборативната природа на ИТ- индустријата.

„Секако дека програмирањето и кодирањето се основа. Но, со оглед на брзите промени во ИТ-индустријата, денеска студентите треба да поседуваат вештини за приспособување, креативност и стратегиско размислување. Доста важни квалитети се и поседувањето на soft skills како комуникациски вештини и тимска соработка, интерес за непрекинато учење но и отвореност кон конструктивна критика“, вели Катерина.

Марија исто така ја нагласува потребата од техничка експертиза во областите релевантни за полето на EmbedSocial, но ги цени кандидатите кои поседуваат креативност, проактивен пристап за решавање проблеми и способност за иновации.

„Специфичните вештини и квалитети што ги бараме кај студентите вклучуваат техничка експертиза во областите релевантни за нашата индустрија, како што се софтверско инженерство, дигитален маркетинг и анализа на податоци. Покрај ова, цениме креативност, способност за иновација и проактивен пристап кон решавање на проблеми. Како што напоменав и претходно исклучително се важни и меките вештини, како што се способноста за работа во тим, комуникациски вештини и способноста за брзо учење и приспособување на нови ситуации“, вели Марија.

Во Intertec, пак се убедени во моќта на практиканството и каква трансформација може да се случи кај младите лица кои се среќаваат со ваков тип на настава.

„Јас сум убедена дека после пракса или некој тип на intership, дури и во почетокот на студиите, кај студентите делува многу позитивно и им го менува пристапот кон учењето. Ние добиваме многу од студентите исто така, можност да влијаеме на курикулумот, избор на кандидати за вработување, но и свежа перспектива кон нештата. Контактот е хранлив обострано, како за компаниите така и за студентите“, вели Александра.

Моќта на соработката

Brainster Next College оди по стапките на својот основач Brainster кога е во прашање соработката со ИТ-компаниите. Партнерствата со над 150 компании ни овозможуваат да ги опремуваме нашите студенти со вештините што им се потребни за успех во динамичната ИТ-индустрија. Нашите две студиски програми Софтверско инженерство и иновации и UX/UI и графички дизајн се креирани за да одговорат на сите предизвици на компаниите кога се во прашање вештините на кадарот.

Кире, Костадин и Филип полагаат испит во компанија

Хакатони, реални проекти, пракса во компании, релевантно знаење што го предаваат експерти практичари од ИТ-индустријата се само дел од нашата практична методологија на учење. Само вака може да се надмине најголемата слабост на дипломците од традиционалните наши универзитети – јазот помеѓу теоретското образование базирано на застарени концепти и реалните потреби на индустријата.

И Катерина и Марија ја истакнуваат огромната вредност на партнерствата помеѓу компаниите и образовните институции како Brainster Next College. Овие соработки нудат неколку предности:

 • Пристап до врвни таленти

Компаниите добиваат пристап до високо квалификувани поединци опремени со најново знаење и експертиза специфична за индустријата.

 • Усогласување на наставната програма

Образовните институции можат да ги искористат знаењата од индустријата за да ја приспособат нивната наставна програма за да се справат со сегашните и идните потреби на пазарот на труд. 

 • Практично учење

Партнерствата ги отвораат вратите за колаборативни проекти, практикантски можности и менторство. Ова значително го подобрува искуството за учење и ги подготвува студентите за непречена транзиција во работната средина.


Ако сакаш да учиш од напредна практична програма, да бидеш изложен пред компании уште во првата година од студиите, запиши се на листата на чекање за следниот уписен рок

.


Катерина вели дека ваквите партнерства се од исклучителна важност и носат низа бенефити и за обете страни. 


„Брзата реакција во образовниот процес кон новите технолошки промени може да овозможи пристап на компаниите до свежи квалификувани таленти кои се обучени во актуелните ИТ технологии. Преку заедничка соработка може да се придонесе кон прилагодување на наставата што би било клучно за потребите на индустријата, а со тоа и да се овозможи намалување на разликите помеѓу образовниот и реалниот работен процес. Тие, пак се клучни за успешна кариера на идните студенти, и секако преку партнерствата се овозможува создавање на ИТ-заедница која може да придонесе во развојот на локалната технолошка сцена“, вели таа.

Марија пак, додава дека развивањето на партнерства со образовни институции како Brainster NEXT овозможува пристап до талентирани кадри кои се подготвени со најновите знаења и вештини потребни на пазарот на труд. 

„Најважно, партнерствата овозможуваат компаниите да влијаат на наставните програми, така што тие можат да бидат повеќе во согласност со актуелните и идни потреби на индустријата, а не застарени технологии и принципи на работа кои не соодвествуваат со реалните потреби на компаниите. Покрај тоа, тие овозможуваат соработка на проекти, практиканство и менторство, што придонесува кон практично учење и развој на студентите, нивно подготвување за вистинскиот свет на работа и зголемување на нивната вработливост“, објаснува Марија.

Иднината на образованието бара промена на парадигмата кон подинамичен и индустриски ориентиран пристап. Со поттикнување на средина за соработка каде што образовните институции и компаниите работат заедно, можеме да ги опремиме студентите со вештините и знаењата што им се потребни не само за да обезбедат работни места, туку и да напредуваат во професионалниот свет и покрај динамичниот развој.


Ако сакаш да учиш од напредна практична програма, да бидеш изложен пред компании уште во првата година од студиите, запиши се на листата на чекање за следниот уписен рок

.


Share

Биди секогаш во тек со новости од Медиа

  Следи ги новостите од медија

   X

   Psst...😎 Првиот уписен рок заврши!

   Група 1 и група 2 се
   пополнети и веќе им
   кажавме welcome на
   новите студенти.

   Приемниот тест е отворен до 1 април!
   Не е шега 🤯

   Регистрирај се на листата на
   чекање за следниот уписен рок!

   Соработувај со нас

    Предложи Содржина

     Контакт Лице

     (+389) 070 239 915
     Или пиши ни на
     Softversko inzenerstvo | Brainster Next College

     Испратено!

     Твојата порака е успешно пратена. Соодветен човек од нашиот тим ќе те исконтактира најбрзо што може!