Математика во Python одблизу: Веројатност

Онлајн курсот Математика во Python е со вредност од 700 евра, но Brainster Next College го нуди целосно бесплатно. Дознајте што ќе научите во деветтиот модул.
matematika-vo-python-verojatnost | Softversko inzenerstvo i inovacii | Brainster Next College
Share

Курсот Математика во Python го создаде Петар Јолакоски, професор на Brainster Next College (Бреинстер Некст колеџ) и помлад истражувач во Центарот за компјутерски науки и информатички технологии во МАНУ.

„Овој курс може да влее доверба и ентузијазам за математика кај студентите. Со користење на програмирање за истражување на математичките концепти, учениците ја доживуваат математиката на динамичен начин“, ни сподели Петар Јолакоски.

Веројатноста е математичка теорија за проучување на непредвидливото однесување. Со случајното повторување на експеримент поврзан со некој процес може подобро да се разбере неговото однесување на долг рок.

Симулацијата на дефиниран експеримент во Python е корисен начин да се пресмета релативната честота на настани кои се предмет на интерес. Целта е да се добие стабилна вредност на фреквенцијата после поголем број симулации на експериментот. За да ги разбереме основните правила и својствата на веројатноста, треба да ги истражиме теоретските и практични аспекти на проблемите во оваа област.

За симулација на случувањето на настанот, ако имаме дадена веројатност за неговото случување, користиме случајно генерирање на реален број помеѓу 0 и 1. Случајните броеви ви помагаат да го симулираме настанот и да го пресметате неговото случување. За случајно извлекување на елемент од конечно множество, можете да го користиме истиот принцип. Овој пристап е корисен за експериментално и практично решавање на задачи од веројатност кои теоретски се решаваат со помош на комбинаторика.

Потоа, продолжувате со условната веројатност која се користи за настани кои се зависни еден од друг и истите се разгледуваат последователно. Оваа алатка е значајна бидејќи веројатностите за настаните може да ги разгледувате од аспект на одлучување. Таа се дефинира како веројатност за настанот под услов дека некој друг настан веќе се случил. Условната веројатност ви помага да ги анализирате зависностите меѓу настаните. Тоа ве води кон Баесовата теорема како теоретска основа која произлегува од условните веројатности на два настани. Оваа теорема е основа на Баесовата статистика и ви помага да ја процените веројатноста на настанот под услов на веќе реализиран настан. Користејќи го дрвото на веројатност, можете да ја решите задачата со Баесова теорема на практичен и интуитивен начин. Потоа, за да ја решите задачата со Баесова теорема преку симулации во Python, можете да ја користите истата логика како кај дрвото на веројатност. Преку симулациите, можете да го моделирате настанот и да ја пресметате релативната честота со помош на голем број повторувања на експериментот.

Бесплатниот онлајн курс Математика во Python е креиран од Петар Јолакоски, професор на Brainster Next College, со цел да им овозможиме на сите идни студенти да добијат подобра математичка основа за на факултет и брзо и лесно совладување на математички предизвици.

Почни со учење сега!

Share

Биди секогаш во тек со новости од Медиа

  Следи ги новостите од медија

   X

   Се пополнуваат последните места на двете студиски програми!

   Соработувај со нас

    Предложи Содржина

     Контакт Лице

     (+389) 070 239 915
     Или пиши ни на
     Softversko inzenerstvo | Brainster Next College

     Испратено!

     Твојата порака е успешно пратена. Соодветен човек од нашиот тим ќе те исконтактира најбрзо што може!