Што е MERN Stack на технологии?

Дали сте слушнале за MongoDB, ExpressJS, ReactJS или пак за NodejJS? Дали знаете што е MERN? Прочитајте што е MERN Stack на технологии и кои придобивки ги нуди.
sto-e-MERN-Stack-na-tehnologii | Softversko inzenerstvo | Brainster Next College
Share
Share on facebook
Share on linkedin

Што е Stack на технологии?

Stack на технологии е комбинација на програмски јазици, рамки за развој, библиотеки и алатки кои овозможуваат да се изгради одредена апликација. Спојувањето на сите технологии и алатки што се користат во процесот на градење на апликацијата ја одредува приспособливоста и понатамошното одржување и нејзиното надградување.

Веб Stack-от на технологии може да се подели на два дела: клиентски и серверски.

 • Клиентскиот дел се грижи за сѐ она што крајниот корисник го гледа на екранот и сите елементи што се користат за интеракција со апликацијата;
 • Серверскиот дел e делот што не е во директна интеракција со крајниот корисник и се грижи за зачувување и организирање на податоците.

Што всушност претставува MERN Stack на технологии?

MERN е акроним за MongoDB, ExpressJS, ReactJS и NodejJS. MERN Stack-от комбинирајќи ги овие технологии овозможува да се изградат веб-апликации вклучувајќи го клиентскиот и серверскиот дел.

 • MongoDB

MongoDB е документ ориентирана нерелациона база на податоци која за разлика од релационите бази на податоци кои имаат соодветна шема како и стриктно дефинирани табели и колони нема дефинирана шема. MongoDB ги зачувува податоците во флексибилни документи каде што големината, бројот и содржината на документите е променлив. Секоја колекција и документи може да се поистоветат со табела и редици во релационите бази на податоци. MongoDB базата на податоци може да се искористи за зачувување голема количина на неструктурирани податоци што ја прави екстремно скалабилна и популарна за користење.

 • ExpressJS

ExpressJS е помеѓу најпопуларните бесплатни рамки за развој на апликации со отворен код за NodeJS. Се користи за градење на серверскиот дел од веб-апликациите брзо и лесно со користење на JavaScript програмскиот јазик. Како рамка за развој, подразбира дека дел од кодот што треба да го напишеме за да креираме веб-апликации веќе е напишан и може да се користи како таков со цел да се олесни и забрза процесот на развој. Исто така, имаме голема слобода во креирањето на самата структура на папките и датотеките во рамките на проектот за да имаме организирана и оптимизирана структура што ќе биде лесна за одржување и надградување.

 • ReactJS

ReactJS е најпопуларна библиотека со отворен код која се користи за имплементирање на клиентскиот дел од веб-апликацијата. Со ReactJS може да се изгради клиентскиот дел од апликацијата како мали парчиња наречени компоненти поврзани во форма на дрво. Компонентата само по себе е комбинација од HTML и JavaScript што ја содржи потребната логика за да прикаже дел од некоја целина во самата апликација.

 • NodeJS

NodeJS е cross platform, JavaScript runtime околина со отворен код. Дизајниран е да го извршува JavaScript кодот надвор од пребарувачите, на сервер. Со воведувањето на NodeJS потенцијалот на JavaScript значително се зголеми бидејќи до тој момент можеше да се извршува само на клиентска страна во пребарувачите. И со тоа се отвори можноста логиката на серверска страна да биде напишана во JavaScript програмскиот јазик.

Придобивки од користење на MERN Stack

Главната предност на MERN Stack-от е тоа што секоја линија на код независно од тоа дали е на клиентска или серверска страна, е напишана во JavaScript. Со овој бенефит се елиминира потребата од префрлување на контекстот од еден програмски јазик на друг при развивањето на веб-апликацијата. Исто така, овој Stack на технологии е нашироко прифатен и со тоа има голема заедница на програмери кои секојдневно придонесуваат со споделување на знаење, конкретни проблеми и решенија со кои се соочиле при развој на одредени веб-апликации, па сето тоа може да помогне што побрзо и полесно да се совладаат овие технологии и да се олесни процесот на развој на веб-апликациите.

Преземи го првиот чекор кон успешна кариера во програмирање и дознај повеќе за нашите програми, методологија на работа, професори и процес на аплицирање.

За повеќе информации, закажи средба сега!

Share

Share on facebook
Share on linkedin

претходно

Text

Softversko inzenerstvo | Brainster Next College

следно

Text

Softversko inzenerstvo | Brainster Next College

Види повеќе во новости, заедница, проекти

Биди секогаш во тек со новости од Медиа

  Следи ги новостите од медија

   X

   Нова студиска програма на Brainster Next College!

   Соработувај со нас

    Предложи Содржина

     Контакт Лице

     (+389) 070 239 915
     Или пиши ни на
     Softversko inzenerstvo | Brainster Next College

     Испратено!

     Твојата порака е успешно пратена. Соодветен човек од нашиот тим ќе те исконтактира најбрзо што може!